Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3654%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 11%
Egna kontakter 12 33%
Genom en institution 13 36%
Annat 6 17%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 27 75%
Nej 9 25%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 8 22%
Mycket relevant 26 72%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 8%
20-25 21 58%
> 25 10 28%
Ej svar 2 6%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 2 6%
75 % 15 42%
100 % 17 47%
Ej svar 1 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 11%
5-15 12 33%
15-25 16 44%
> 25 2 6%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 20 56%
Mycket 12 33%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 18 50%
Mycket 15 42%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 13 36%
Mycket 19 53%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 16 44%
Mycket 18 50%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 8%
Nöjd 18 50%
Mycket nöjd 14 39%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 14 39%
Nöjd 10 28%
Mycket nöjd 10 28%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 11 31%
Nöjd 13 36%
Mycket nöjd 7 19%
Ej svar 3 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 14%
Nöjd 12 33%
Mycket nöjd 19 53%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 10 28%
Nöjd 11 31%
Mycket nöjd 13 36%
Ej svar 2 6%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 13 36%
Mycket nöjd 12 33%
Ej svar 7 19%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 16 44%
Nej 17 47%
Ej svar 3 8%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 25 69%
Nej 3 8%
Kanske 4 11%
Ej svar 4 11%