Rapport för utvärdering av examensarbete - MIO920

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i produktionsekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3552%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 26 74%
Genom en institution 5 14%
Annat 3 9%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 34 97%
Nej 0 0%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 6%
Relevant 6 17%
Mycket relevant 25 71%
Ej svar 2 6%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 14%
20-25 18 51%
> 25 9 26%
Ej svar 3 9%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 2 6%
75 % 6 17%
100 % 23 66%
Ej svar 3 9%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 17%
5-15 16 46%
15-25 9 26%
> 25 3 9%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 14%
Mycket 27 77%
Ej svar 3 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 17%
Mycket 27 77%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 26%
Mycket 24 69%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 17%
Mycket 26 74%
Ej svar 3 9%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 9 26%
Mycket nöjd 22 63%
Ej svar 1 3%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 14%
Nöjd 16 46%
Mycket nöjd 12 34%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 23%
Nöjd 19 54%
Mycket nöjd 7 20%
Ej svar 1 3%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 12 34%
Mycket nöjd 20 57%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 14%
Nöjd 15 43%
Mycket nöjd 12 34%
Ej svar 2 6%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 14%
Nöjd 13 37%
Mycket nöjd 12 34%
Ej svar 4 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 19 54%
Nej 13 37%
Ej svar 3 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 22 63%
Nej 7 20%
Kanske 5 14%
Ej svar 1 3%