Rapport för utvärdering av examensarbete - ABA615

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens429%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 1 25%
Genom en institution 2 50%
Annat 0 0%
Ej svar 1 25%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 2 50%
Nej 1 25%
Ej svar 1 25%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 0 0%
Mycket relevant 3 75%
Ej svar 1 25%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 1 25%
20-25 1 25%
> 25 1 25%
Ej svar 1 25%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 2 50%
100 % 1 25%
Ej svar 1 25%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 25%
5-15 1 25%
15-25 1 25%
> 25 0 0%
Ej svar 1 25%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 3 75%
Ej svar 1 25%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 3 75%
Ej svar 1 25%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 1 25%
Mycket 2 50%
Ej svar 1 25%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 1 25%
Mycket 2 50%
Ej svar 1 25%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 25%
Nöjd 1 25%
Mycket nöjd 1 25%
Ej svar 1 25%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 2 50%
Mycket nöjd 1 25%
Ej svar 1 25%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 1 25%
Mycket nöjd 1 25%
Ej svar 2 50%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 25%
Nöjd 1 25%
Mycket nöjd 1 25%
Ej svar 1 25%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 25%
Nöjd 2 50%
Mycket nöjd 0 0%
Ej svar 1 25%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 2 50%
Mycket nöjd 0 0%
Ej svar 2 50%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 0 0%
Nej 3 75%
Ej svar 1 25%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 2 50%
Nej 0 0%
Kanske 1 25%
Ej svar 1 25%