Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5856%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 3%
Egna kontakter 27 47%
Genom en institution 18 31%
Annat 9 16%
Ej svar 2 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 50 86%
Nej 7 12%
Ej svar 1 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 12 21%
Mycket relevant 45 78%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 14 24%
20-25 25 43%
> 25 18 31%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 3 5%
75 % 26 45%
100 % 24 41%
Ej svar 4 7%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 9 16%
5-15 25 43%
15-25 16 28%
> 25 7 12%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 15 26%
Mycket 43 74%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 24%
Mycket 44 76%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 3%
Lite 22 38%
Mycket 34 59%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 24%
Mycket 44 76%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 10%
Nöjd 18 31%
Mycket nöjd 34 59%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 12 21%
Nöjd 23 40%
Mycket nöjd 21 36%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 16 28%
Nöjd 19 33%
Mycket nöjd 15 26%
Ej svar 6 10%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 14%
Nöjd 20 34%
Mycket nöjd 29 50%
Ej svar 1 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 10 17%
Nöjd 27 47%
Mycket nöjd 21 36%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 7%
Ganska nöjd 7 12%
Nöjd 27 47%
Mycket nöjd 15 26%
Ej svar 5 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 17 29%
Nej 38 66%
Ej svar 3 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 50 86%
Nej 2 3%
Kanske 6 10%
Ej svar 0 0%