Rapport för utvärdering av examensarbete - C

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Infocom
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1280%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 8%
Egna kontakter 3 25%
Genom en institution 4 33%
Annat 3 25%
Ej svar 1 8%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 10 83%
Nej 2 17%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 2 17%
Mycket relevant 10 83%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 17%
20-25 7 58%
> 25 2 17%
Ej svar 1 8%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 2 17%
100 % 9 75%
Ej svar 1 8%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 25%
5-15 5 42%
15-25 3 25%
> 25 0 0%
Ej svar 1 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 33%
Mycket 7 58%
Ej svar 1 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 25%
Mycket 8 67%
Ej svar 1 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 8%
Lite 7 58%
Mycket 3 25%
Ej svar 1 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 25%
Mycket 8 67%
Ej svar 1 8%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 50%
Nöjd 5 42%
Mycket nöjd 1 8%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 8%
Ganska nöjd 2 17%
Nöjd 7 58%
Mycket nöjd 2 17%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 25%
Nöjd 6 50%
Mycket nöjd 2 17%
Ej svar 1 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 17%
Nöjd 5 42%
Mycket nöjd 5 42%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 25%
Nöjd 5 42%
Mycket nöjd 4 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 8%
Ganska nöjd 3 25%
Nöjd 4 33%
Mycket nöjd 3 25%
Ej svar 1 8%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 8 67%
Nej 4 33%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 10 83%
Nej 0 0%
Kanske 1 8%
Ej svar 1 8%