Rapport för utvärdering av examensarbete - KET920

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i kemiteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1470%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 14%
Egna kontakter 5 36%
Genom en institution 5 36%
Annat 1 7%
Ej svar 1 7%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 11 79%
Nej 2 14%
Ej svar 1 7%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 14%
Relevant 1 7%
Mycket relevant 11 79%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 14%
15-20 1 7%
20-25 6 43%
> 25 5 36%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 3 21%
100 % 11 79%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 5 36%
5-15 4 29%
15-25 0 0%
> 25 3 21%
Ej svar 2 14%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 7%
Lite 5 36%
Mycket 8 57%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 7%
Lite 4 29%
Mycket 9 64%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 43%
Mycket 8 57%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 7%
Lite 3 21%
Mycket 10 71%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 11 79%
Mycket nöjd 3 21%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 7%
Ganska nöjd 1 7%
Nöjd 8 57%
Mycket nöjd 4 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 29%
Nöjd 7 50%
Mycket nöjd 2 14%
Ej svar 1 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 14%
Nöjd 4 29%
Mycket nöjd 8 57%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 14%
Nöjd 11 79%
Mycket nöjd 1 7%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 14%
Ganska nöjd 2 14%
Nöjd 4 29%
Mycket nöjd 2 14%
Ej svar 4 29%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 50%
Nej 6 43%
Ej svar 1 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 8 57%
Nej 3 21%
Kanske 3 21%
Ej svar 0 0%