Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4654%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 11%
Egna kontakter 19 41%
Genom en institution 16 35%
Annat 6 13%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 42 91%
Nej 4 9%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 4 9%
Relevant 12 26%
Mycket relevant 29 63%
Ej svar 1 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 4%
15-20 11 24%
20-25 21 46%
> 25 12 26%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 3 7%
75 % 15 33%
100 % 27 59%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 17%
5-15 24 52%
15-25 10 22%
> 25 2 4%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 18 39%
Mycket 28 61%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 10 22%
Mycket 35 76%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 25 54%
Mycket 20 43%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 18 39%
Mycket 28 61%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 4 9%
Nöjd 22 48%
Mycket nöjd 19 41%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 7 15%
Nöjd 18 39%
Mycket nöjd 20 43%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 11 24%
Nöjd 22 48%
Mycket nöjd 11 24%
Ej svar 2 4%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 26 57%
Mycket nöjd 17 37%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 4 9%
Nöjd 25 54%
Mycket nöjd 15 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 8 17%
Nöjd 24 52%
Mycket nöjd 12 26%
Ej svar 1 2%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 16 35%
Nej 25 54%
Ej svar 5 11%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 32 70%
Nej 3 7%
Kanske 10 22%
Ej svar 1 2%