Rapport för utvärdering av examensarbete - N

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Teknisk nanovetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2784%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 19%
Egna kontakter 7 26%
Genom en institution 9 33%
Annat 5 19%
Ej svar 1 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 9 33%
Nej 17 63%
Ej svar 1 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 7%
Relevant 8 30%
Mycket relevant 16 59%
Ej svar 1 4%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 7%
20-25 13 48%
> 25 12 44%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 4%
50 % 0 0%
75 % 6 22%
100 % 20 74%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 26%
5-15 6 22%
15-25 3 11%
> 25 8 30%
Ej svar 3 11%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 7 26%
Mycket 17 63%
Ej svar 2 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 5 19%
Mycket 19 70%
Ej svar 2 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 9 33%
Mycket 16 59%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 5 19%
Mycket 20 74%
Ej svar 1 4%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 4 15%
Nöjd 9 33%
Mycket nöjd 12 44%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 4 15%
Ganska nöjd 4 15%
Nöjd 9 33%
Mycket nöjd 9 33%
Ej svar 1 4%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 3 11%
Ganska nöjd 7 26%
Nöjd 10 37%
Mycket nöjd 7 26%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 9 33%
Mycket nöjd 14 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 13 48%
Mycket nöjd 11 41%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 15%
Nöjd 11 41%
Mycket nöjd 11 41%
Ej svar 1 4%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 5 19%
Nej 22 81%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 20 74%
Nej 2 7%
Kanske 3 11%
Ej svar 2 7%