Rapport för utvärdering av examensarbete - IDA

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Hing - data
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1747%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 6 35%
Genom en institution 2 12%
Annat 9 53%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 14 82%
Nej 3 18%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 6%
Relevant 7 41%
Mycket relevant 9 53%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 5 29%
15-20 6 35%
20-25 4 24%
> 25 1 6%
Ej svar 1 6%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 12%
75 % 8 47%
100 % 5 29%
Ej svar 2 12%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 41%
5-15 9 53%
15-25 1 6%
> 25 0 0%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 47%
Mycket 9 53%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 6%
Lite 8 47%
Mycket 8 47%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 6%
Lite 12 71%
Mycket 4 24%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 2 12%
Lite 5 29%
Mycket 10 59%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 7 41%
Mycket nöjd 7 41%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 12 71%
Mycket nöjd 2 12%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 8 47%
Mycket nöjd 5 29%
Ej svar 1 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 24%
Nöjd 7 41%
Mycket nöjd 6 35%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 24%
Nöjd 8 47%
Mycket nöjd 5 29%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 18%
Nöjd 10 59%
Mycket nöjd 2 12%
Ej svar 2 12%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 3 18%
Nej 12 71%
Ej svar 2 12%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 12 71%
Nej 1 6%
Kanske 2 12%
Ej svar 2 12%