Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYA

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Program - Hing - byggark
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3948%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 8%
Egna kontakter 18 46%
Genom en institution 7 18%
Annat 8 21%
Ej svar 3 8%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 25 64%
Nej 13 33%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 12 31%
Mycket relevant 26 67%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 5%
15-20 12 31%
20-25 18 46%
> 25 5 13%
Ej svar 2 5%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 1 3%
75 % 16 41%
100 % 20 51%
Ej svar 1 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 5 13%
5-15 19 49%
15-25 7 18%
> 25 5 13%
Ej svar 3 8%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 12 31%
Mycket 26 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 9 23%
Mycket 29 74%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 19 49%
Mycket 18 46%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 14 36%
Mycket 24 62%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 2 5%
Nöjd 19 49%
Mycket nöjd 17 44%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 10 26%
Nöjd 11 28%
Mycket nöjd 17 44%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 2 5%
Nöjd 16 41%
Mycket nöjd 13 33%
Ej svar 7 18%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 10%
Nöjd 22 56%
Mycket nöjd 13 33%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 10%
Nöjd 18 46%
Mycket nöjd 17 44%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 11 28%
Nöjd 14 36%
Mycket nöjd 14 36%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 6 15%
Nej 31 79%
Ej svar 2 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 29 74%
Nej 2 5%
Kanske 5 13%
Ej svar 3 8%