Rapport för utvärdering av examensarbete - EEM820

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i elektrisk mätteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens686%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 1 17%
Genom en institution 4 67%
Annat 1 17%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 1 17%
Nej 4 67%
Ej svar 1 17%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 17%
Relevant 1 17%
Mycket relevant 4 67%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 0 0%
20-25 3 50%
> 25 3 50%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 17%
50 % 0 0%
75 % 2 33%
100 % 3 50%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 17%
5-15 2 33%
15-25 2 33%
> 25 1 17%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 17%
Lite 1 17%
Mycket 4 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 17%
Lite 0 0%
Mycket 5 83%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 50%
Mycket 3 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 17%
Lite 1 17%
Mycket 4 67%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 17%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 3 50%
Mycket nöjd 2 33%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 17%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 3 50%
Mycket nöjd 2 33%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 17%
Ganska nöjd 1 17%
Nöjd 3 50%
Mycket nöjd 1 17%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 17%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 3 50%
Mycket nöjd 2 33%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 17%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 2 33%
Mycket nöjd 2 33%
Ej svar 1 17%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 33%
Nöjd 2 33%
Mycket nöjd 1 17%
Ej svar 1 17%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 0 0%
Nej 5 83%
Ej svar 1 17%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 6 100%
Nej 0 0%
Kanske 0 0%
Ej svar 0 0%