Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens7067%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 4%
Egna kontakter 36 51%
Genom en institution 21 30%
Annat 8 11%
Ej svar 2 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 55 79%
Nej 13 19%
Ej svar 2 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 6 9%
Relevant 16 23%
Mycket relevant 47 67%
Ej svar 1 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 17 24%
20-25 32 46%
> 25 19 27%
Ej svar 2 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 5 7%
75 % 20 29%
100 % 42 60%
Ej svar 3 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 18 26%
5-15 32 46%
15-25 8 11%
> 25 10 14%
Ej svar 2 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 23 33%
Mycket 46 66%
Ej svar 1 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 10 14%
Mycket 58 83%
Ej svar 1 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 28 40%
Mycket 39 56%
Ej svar 2 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 17 24%
Mycket 49 70%
Ej svar 3 4%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 14 20%
Nöjd 31 44%
Mycket nöjd 24 34%
Ej svar 1 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 4 6%
Ganska nöjd 15 21%
Nöjd 33 47%
Mycket nöjd 16 23%
Ej svar 2 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 3 4%
Ganska nöjd 27 39%
Nöjd 25 36%
Mycket nöjd 5 7%
Ej svar 10 14%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 1%
Ganska nöjd 10 14%
Nöjd 29 41%
Mycket nöjd 29 41%
Ej svar 1 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 15 21%
Nöjd 36 51%
Mycket nöjd 16 23%
Ej svar 1 1%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 14 20%
Nöjd 35 50%
Mycket nöjd 16 23%
Ej svar 3 4%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 25 36%
Nej 40 57%
Ej svar 5 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 55 79%
Nej 5 7%
Kanske 6 9%
Ej svar 4 6%