Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5855%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 5%
Egna kontakter 24 41%
Genom en institution 20 34%
Annat 10 17%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 49 84%
Nej 6 10%
Ej svar 3 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 2%
Lite relevant 1 2%
Relevant 11 19%
Mycket relevant 45 78%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 9 16%
20-25 35 60%
> 25 13 22%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 3%
75 % 15 26%
100 % 41 71%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 13 22%
5-15 27 47%
15-25 11 19%
> 25 7 12%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 19 33%
Mycket 38 66%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 20 34%
Mycket 37 64%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 7%
Lite 23 40%
Mycket 30 52%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 21 36%
Mycket 36 62%
Ej svar 1 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 3 5%
Nöjd 29 50%
Mycket nöjd 25 43%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 16 28%
Nöjd 29 50%
Mycket nöjd 13 22%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 3 5%
Ganska nöjd 18 31%
Nöjd 28 48%
Mycket nöjd 6 10%
Ej svar 3 5%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 10%
Nöjd 19 33%
Mycket nöjd 33 57%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 14%
Nöjd 35 60%
Mycket nöjd 15 26%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 5%
Ganska nöjd 9 16%
Nöjd 23 40%
Mycket nöjd 23 40%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 39 67%
Nej 13 22%
Ej svar 6 10%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 45 78%
Nej 6 10%
Kanske 6 10%
Ej svar 1 2%