Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4768%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 11%
Egna kontakter 12 26%
Genom en institution 23 49%
Annat 6 13%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 26 55%
Nej 20 43%
Ej svar 1 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 9 19%
Mycket relevant 37 79%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 4 9%
20-25 27 57%
> 25 15 32%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 2 4%
75 % 13 28%
100 % 29 62%
Ej svar 2 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 15%
5-15 7 15%
15-25 16 34%
> 25 11 23%
Ej svar 6 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 17 36%
Mycket 29 62%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 26%
Mycket 34 72%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 15 32%
Mycket 30 64%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 21%
Mycket 37 79%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 5 11%
Nöjd 19 40%
Mycket nöjd 21 45%
Ej svar 1 2%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 13 28%
Nöjd 19 40%
Mycket nöjd 12 26%
Ej svar 1 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 14 30%
Nöjd 13 28%
Mycket nöjd 12 26%
Ej svar 8 17%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 10 21%
Nöjd 14 30%
Mycket nöjd 20 43%
Ej svar 1 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 4 9%
Ganska nöjd 9 19%
Nöjd 20 43%
Mycket nöjd 13 28%
Ej svar 1 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 1 2%
Nöjd 20 43%
Mycket nöjd 14 30%
Ej svar 10 21%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 16 34%
Nej 30 64%
Ej svar 1 2%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 37 79%
Nej 2 4%
Kanske 5 11%
Ej svar 3 6%