Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4881%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 8 17%
Egna kontakter 21 44%
Genom en institution 14 29%
Annat 5 10%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 38 79%
Nej 10 21%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 6 13%
Mycket relevant 41 85%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 11 23%
20-25 20 42%
> 25 17 35%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 3 6%
75 % 13 27%
100 % 32 67%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 9 19%
5-15 21 44%
15-25 9 19%
> 25 8 17%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 23 48%
Mycket 23 48%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 16 33%
Mycket 31 65%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 6%
Lite 20 42%
Mycket 24 50%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 17%
Mycket 40 83%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 7 15%
Nöjd 15 31%
Mycket nöjd 25 52%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 4 8%
Ganska nöjd 8 17%
Nöjd 24 50%
Mycket nöjd 12 25%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 12 25%
Nöjd 20 42%
Mycket nöjd 15 31%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 4 8%
Nöjd 17 35%
Mycket nöjd 25 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 6 13%
Nöjd 24 50%
Mycket nöjd 16 33%
Ej svar 1 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 6%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 19 40%
Mycket nöjd 21 44%
Ej svar 3 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 25 52%
Nej 17 35%
Ej svar 6 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 44 92%
Nej 1 2%
Kanske 2 4%
Ej svar 1 2%