Rapport för utvärdering av examensarbete - B

Basdata

Läsår (period)
2010/11
Urval för rapporten
Program - Bioteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4372%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 9%
Egna kontakter 19 44%
Genom en institution 16 37%
Annat 4 9%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 24 56%
Nej 17 40%
Ej svar 2 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 5%
Relevant 8 19%
Mycket relevant 32 74%
Ej svar 1 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 7%
20-25 23 53%
> 25 16 37%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 2 5%
100 % 40 93%
Ej svar 1 2%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 16 37%
5-15 10 23%
15-25 6 14%
> 25 5 12%
Ej svar 6 14%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 33%
Mycket 29 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 21%
Mycket 34 79%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 26%
Mycket 32 74%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 12%
Mycket 37 86%
Ej svar 1 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 2 5%
Nöjd 17 40%
Mycket nöjd 23 53%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 7%
Ganska nöjd 8 19%
Nöjd 17 40%
Mycket nöjd 14 33%
Ej svar 1 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 8 19%
Nöjd 22 51%
Mycket nöjd 10 23%
Ej svar 1 2%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 7%
Nöjd 13 30%
Mycket nöjd 26 60%
Ej svar 1 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 14%
Nöjd 26 60%
Mycket nöjd 11 26%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 5 12%
Ganska nöjd 2 5%
Nöjd 18 42%
Mycket nöjd 14 33%
Ej svar 4 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 11 26%
Nej 30 70%
Ej svar 2 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 30 70%
Nej 5 12%
Kanske 7 16%
Ej svar 1 2%