Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4971%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 2%
Egna kontakter 33 67%
Genom en institution 10 20%
Annat 4 8%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 45 92%
Nej 4 8%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 14 29%
Mycket relevant 34 69%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 14 29%
20-25 24 49%
> 25 10 20%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 4%
75 % 17 35%
100 % 29 59%
Ej svar 1 2%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 13 27%
5-15 27 55%
15-25 6 12%
> 25 2 4%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 20%
Mycket 37 76%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 22%
Mycket 37 76%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 8%
Lite 11 22%
Mycket 33 67%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 13 27%
Mycket 34 69%
Ej svar 1 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 12%
Nöjd 16 33%
Mycket nöjd 25 51%
Ej svar 2 4%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 16%
Nöjd 22 45%
Mycket nöjd 18 37%
Ej svar 1 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 4 8%
Ganska nöjd 10 20%
Nöjd 26 53%
Mycket nöjd 8 16%
Ej svar 1 2%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 6 12%
Nöjd 10 20%
Mycket nöjd 31 63%
Ej svar 1 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 8%
Nöjd 24 49%
Mycket nöjd 19 39%
Ej svar 2 4%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 10 20%
Nöjd 22 45%
Mycket nöjd 14 29%
Ej svar 1 2%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 22 45%
Nej 22 45%
Ej svar 5 10%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 41 84%
Nej 3 6%
Kanske 4 8%
Ej svar 1 2%