Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYA

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Program - Hing - byggark
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1056%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 7 70%
Genom en institution 0 0%
Annat 0 0%
Ej svar 3 30%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 9 90%
Nej 1 10%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 5 50%
Mycket relevant 5 50%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 30%
20-25 5 50%
> 25 2 20%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 3 30%
100 % 7 70%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 20%
5-15 4 40%
15-25 1 10%
> 25 2 20%
Ej svar 1 10%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 10%
Lite 2 20%
Mycket 7 70%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 10%
Lite 4 40%
Mycket 5 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 20%
Lite 5 50%
Mycket 3 30%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 9 90%
Ej svar 1 10%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 10%
Ganska nöjd 1 10%
Nöjd 5 50%
Mycket nöjd 3 30%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 10%
Ganska nöjd 2 20%
Nöjd 5 50%
Mycket nöjd 2 20%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 10%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 5 50%
Mycket nöjd 3 30%
Ej svar 1 10%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 10%
Ganska nöjd 2 20%
Nöjd 4 40%
Mycket nöjd 3 30%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 4 40%
Mycket nöjd 6 60%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 30%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 2 20%
Mycket nöjd 5 50%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 10%
Nej 7 70%
Ej svar 2 20%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 4 40%
Nej 3 30%
Kanske 1 10%
Ej svar 2 20%