Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3174%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 10%
Egna kontakter 4 13%
Genom en institution 20 65%
Annat 3 10%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 18 58%
Nej 12 39%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 9 29%
Mycket relevant 20 65%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 6%
20-25 11 35%
> 25 18 58%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 3%
75 % 9 29%
100 % 21 68%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 6%
5-15 11 35%
15-25 7 23%
> 25 10 32%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 45%
Mycket 16 52%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 39%
Mycket 18 58%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 13%
Lite 9 29%
Mycket 17 55%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 19%
Mycket 24 77%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 11 35%
Mycket nöjd 15 48%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 6 19%
Nöjd 14 45%
Mycket nöjd 9 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 8 26%
Nöjd 13 42%
Mycket nöjd 6 19%
Ej svar 2 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 5 16%
Nöjd 6 19%
Mycket nöjd 17 55%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 14 45%
Mycket nöjd 12 39%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 16%
Nöjd 11 35%
Mycket nöjd 10 32%
Ej svar 4 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 9 29%
Nej 22 71%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 28 90%
Nej 0 0%
Kanske 2 6%
Ej svar 1 3%