Rapport för utvärdering av examensarbete - VBV615

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens953%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 6 67%
Genom en institution 0 0%
Annat 0 0%
Ej svar 3 33%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 8 89%
Nej 1 11%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 5 56%
Mycket relevant 4 44%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 22%
20-25 5 56%
> 25 2 22%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 3 33%
100 % 6 67%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 11%
5-15 4 44%
15-25 1 11%
> 25 2 22%
Ej svar 1 11%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 11%
Lite 2 22%
Mycket 6 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 11%
Lite 4 44%
Mycket 4 44%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 22%
Lite 4 44%
Mycket 3 33%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 8 89%
Ej svar 1 11%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 11%
Ganska nöjd 1 11%
Nöjd 5 56%
Mycket nöjd 2 22%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 11%
Ganska nöjd 2 22%
Nöjd 4 44%
Mycket nöjd 2 22%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 11%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 4 44%
Mycket nöjd 3 33%
Ej svar 1 11%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 11%
Ganska nöjd 2 22%
Nöjd 3 33%
Mycket nöjd 3 33%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 3 33%
Mycket nöjd 6 67%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 33%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 1 11%
Mycket nöjd 5 56%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 11%
Nej 6 67%
Ej svar 2 22%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 4 44%
Nej 2 22%
Kanske 1 11%
Ej svar 2 22%