Rapport för utvärdering av examensarbete - MIO920

Basdata

Läsår (period)
2009/10 (2009-11-10--2010-08-31)
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i produktionsekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2263%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 9%
Egna kontakter 15 68%
Genom en institution 0 0%
Annat 5 23%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 100%
Nej 0 0%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 5%
Relevant 6 27%
Mycket relevant 14 64%
Ej svar 1 5%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 4 18%
20-25 12 55%
> 25 6 27%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 5%
50 % 0 0%
75 % 7 32%
100 % 14 64%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 5%
5-15 11 50%
15-25 8 36%
> 25 1 5%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 23%
Mycket 17 77%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 5 23%
Mycket 16 73%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 55%
Mycket 10 45%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 32%
Mycket 14 64%
Ej svar 1 5%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 11 50%
Mycket nöjd 9 41%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 2 9%
Nöjd 9 41%
Mycket nöjd 10 45%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 6 27%
Nöjd 8 36%
Mycket nöjd 6 27%
Ej svar 1 5%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 8 36%
Mycket nöjd 12 55%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 23%
Nöjd 10 45%
Mycket nöjd 7 32%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 3 14%
Nöjd 11 50%
Mycket nöjd 6 27%
Ej svar 1 5%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 17 77%
Nej 3 14%
Ej svar 2 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 17 77%
Nej 2 9%
Kanske 3 14%
Ej svar 0 0%