LTH:s hemsida
Information
Statistikstart
Statistik i realtid
(lösenordsskyddat)
Tagna examen
Tagna poäng (prov)
Tagna poäng (hela kurser)
Kursstatistik
Könsfördelning på förstaårsstudenterna
Kontroll av förkunskaper på kursnivå
UHR-statistik
(uppdateras per dygn)
Sökande till LTH:s program
UHR-statistik
(uppdateras efter urval)
Antagning till LTH:s program
Länkar
CEQ-serverns startsida
Kuben - info
Kuben - login
Drift
Driftinformation från LDC
Ladokavdelningen S&U kurser.lth.se (Läro- och timplaner, kursplaner) Kursplanering på LTH

Anmälningsstatistik för LTH:s nybörjarprogram


Statistik över sökande LTH:s program (ej master)

Statistiken är hämtat från antagningssystemet som drivs av UHR (f.d. VHS). Statistiken uppdateras en gång per dygn (med reservation för vissa dagar då systemet är nere). Statistiken omfattar ansökningar t.o.m. midnatt för dagen före den har hämtats; det är alltså upp till en dags eftersläpning på statistiken. Normalt hämtas statistiken ca 06:55.

För varje sökalternativ visas hur många som sökt utbildningen i första hand (prio=1) och hur många som totalt har sökt utbildningen.

Jämförelsen sker alltid med samma datum åren före. Då det inte alltid är exakt samma datum som anmälan öppnar och stänger på, bör man vara lite försiktig att jämföra mellan åren, framför allt de närmsta dagarna efter öppningsdataum och före stängningsdatum.

Ljusgrå = Data hämtat någon dag i efterhand. Detta innebär att datat kan vara något för lågt, men troligtvis inte större fel än enstaka individer. Inträffar när källdatabasen (NyA Open) haft driftproblem.

Mörkgrå = Data hämtat lång tid i efterhand. Detta innebär att datat troligtvis är för lågt, men det går inte att säga hur mycket för lågt. Gäller för data för HT2013 och HT2014. Data för fr.o.m. HT2015 sparas i en lokal databas, så framöver kommer korrekt data att kunna visas.

Datum för statistik [<<]  2018-08-16   (jämfört med samma datum tidigare år). Visa statistik som jämför sista ordinarie anmälningsdag från olika år.

OBS! Sorteringsordningen på åren är ändrad from 2017-08-26. Sedan dess är senaste året längst till höger.

 HT2016HT2017HT2018 
Anmkod1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.ProgramkodBenämning
80008724966643390498 TGDATHögskoleingenjörsutbildning i datateknik
80009322372223042252 TGELTHögskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
800251057539868493671 TGBYAHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
80026282132719116169 TGBYJHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
80028282542225819257 TGBYVHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
8003014547899361102383 TGBRABrandingenjörsutbildning
800355411343864991 TARIHCivilingenjörsutbildning i riskhantering
80040438178044215274982012 TAARKArkitektutbildning
800551013947825869231 TGIDEKandidatutbildning i industridesign
8008026213442131151169967 TZBASTekniskt basår
80100213928165817175843 TATFYCivilingenjörsutbildning i teknisk fysik
80101664467845291473 TATPICivilingenjörsutbildning i teknisk matematik
80102957038270699731 TAELTCivilingenjörsutbildning i elektroteknik
80104241116724312233081300 TADATCivilingenjörsutbildning i datateknik
80106515064349970549 TADICCivilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
80108755346047952526 TATNACivilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
80110201140920813551731252 TAMASCivilingenjörsutbildning i maskinteknik
8011110364890590108631 TAMADCivilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design
80120144849146853162806 TAVOVCivilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
80122683857336571361 TALANCivilingenjörsutbildning i lantmäteri
80130654934453864550 TAKEMCivilingenjörsutbildning i kemiteknik
80132101780106840153884 TABTECivilingenjörsutbildning i bioteknik
80134907809768182696 TAMTECivilingenjörsutbildning i medicin och teknik
80140580220755220326132043 TAINECivilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
801501004737741290427 TAEKOCivilingenjörsutbildning i ekosystemteknik
 
265195323517962601847Summa högskoleingenjörer
219312308206411842231112072Summa civilingenjörer (exkl riskhantering)
345818370317417021345817603Summa LTH

Tänk på att om rutorna ovan är mörkgrå, så har felet ackumulerats i summaraderna, som dock visas utan grå färg.


Samtliga anmälningar i hela landet

Som jämförelsematerial redovisas samtliga ansökningar (både program och kurser) till samtliga högskolor till och med angiven dag respektive år.

HT2016HT2017HT2018
1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.
418607214233041452220923394083332000030

För mer information, skicka e-post till: karim.andersson@kansli.lth.se.