LTH:s hemsida
Information
Statistikstart
Statistik i realtid
(lösenordsskyddat)
Tagna examen
Tagna poäng (prov)
Tagna poäng (hela kurser)
Kursstatistik
Könsfördelning på förstaårsstudenterna
Kontroll av förkunskaper på kursnivå
UHR-statistik
(uppdateras per dygn)
Sökande till LTH:s program
UHR-statistik
(uppdateras efter urval)
Antagning till LTH:s program
Länkar
CEQ-serverns startsida
Kuben - info
Kuben - login
Drift
Driftinformation från LDC
Ladokavdelningen S&U kurser.lth.se (Läro- och timplaner, kursplaner) Kursplanering på LTH

Anmälningsstatistik för LTH:s nybörjarprogram


Statistik över sökande LTH:s program (ej master)

Statistiken är hämtat från antagningssystemet som drivs av UHR (f.d. VHS). Statistiken uppdateras en gång per dygn (med reservation för vissa dagar då systemet är nere). Statistiken omfattar ansökningar t.o.m. midnatt för dagen före den har hämtats; det är alltså upp till en dags eftersläpning på statistiken. Normalt hämtas statistiken ca 06:55.

För varje sökalternativ visas hur många som sökt utbildningen i första hand (prio=1) och hur många som totalt har sökt utbildningen.

Jämförelsen sker alltid med samma datum åren före. Då det inte alltid är exakt samma datum som anmälan öppnar och stänger på, bör man vara lite försiktig att jämföra mellan åren, framför allt de närmsta dagarna efter öppningsdataum och före stängningsdatum.

Ljusgrå = Data hämtat någon dag i efterhand. Detta innebär att datat kan vara något för lågt, men troligtvis inte större fel än enstaka individer. Inträffar när källdatabasen (NyA Open) haft driftproblem.

Mörkgrå = Data hämtat lång tid i efterhand. Detta innebär att datat troligtvis är för lågt, men det går inte att säga hur mycket för lågt. Gäller för data för HT2013 och HT2014. Data för fr.o.m. HT2015 sparas i en lokal databas, så framöver kommer korrekt data att kunna visas.

Datum för statistik [<<]  2018-05-22   (jämfört med samma datum tidigare år). Visa statistik som jämför sista ordinarie anmälningsdag från olika år.

OBS! Sorteringsordningen på åren är ändrad from 2017-08-26. Sedan dess är senaste året längst till höger.

 HT2016HT2017HT2018 
Anmkod1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.ProgramkodBenämning
80008755046543486496 TGDATHögskoleingenjörsutbildning i datateknik
80009322442122132241 TGELTHögskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
800251087679669293682 TGBYAHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
80026262112318011160 TGBYJHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
80028302561624915256 TGBYVHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
8003014948410837294363 TGBRABrandingenjörsutbildning
800355110843794977 TARIHCivilingenjörsutbildning i riskhantering
80040453181845115585162055 TAARKArkitektutbildning
800551094098326976245 TGIDEKandidatutbildning i industridesign
8008026513732161165179992 TZBASTekniskt basår
80100216953168836181870 TATFYCivilingenjörsutbildning i teknisk fysik
80101724617946593489 TATPICivilingenjörsutbildning i teknisk matematik
801029571585722100755 TAELTCivilingenjörsutbildning i elektroteknik
80104245118524812463151331 TADATCivilingenjörsutbildning i datateknik
80106545184551168566 TADICCivilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
80108735446148348522 TATNACivilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
80110200143021013761761282 TAMASCivilingenjörsutbildning i maskinteknik
8011110966286597110642 TAMADCivilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design
80120140860149866165829 TAVOVCivilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
80122703998037767345 TALANCivilingenjörsutbildning i lantmäteri
80130625044455360544 TAKEMCivilingenjörsutbildning i kemiteknik
80132101791111856151899 TABTECivilingenjörsutbildning i bioteknik
80134937959869485715 TAMTECivilingenjörsutbildning i medicin och teknik
80140590223756620666242082 TAINECivilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
801501014817841890428 TAEKOCivilingenjörsutbildning i ekosystemteknik
 
271198222117762371835Summa högskoleingenjörer
222112535210812066233312299Summa civilingenjörer (exkl riskhantering)
351918709323017285348417866Summa LTH

Tänk på att om rutorna ovan är mörkgrå, så har felet ackumulerats i summaraderna, som dock visas utan grå färg.


Samtliga anmälningar i hela landet

Som jämförelsematerial redovisas samtliga ansökningar (både program och kurser) till samtliga högskolor till och med angiven dag respektive år.

HT2016HT2017HT2018
1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.
394101200292038678919375323785271846980

För mer information, skicka e-post till: karim.andersson@kansli.lth.se.