LTH:s hemsida
Information
Statistikstart
Statistik i realtid
(lösenordsskyddat)
Tagna examen
Tagna poäng (prov)
Tagna poäng (hela kurser)
Kursstatistik
Könsfördelning på förstaårsstudenterna
Kontroll av förkunskaper på kursnivå
UHR-statistik
(uppdateras per dygn)
Sökande till LTH:s program
UHR-statistik
(uppdateras efter urval)
Antagning till LTH:s program
Länkar
CEQ-serverns startsida
Kuben - info
Kuben - login
Drift
Driftinformation från LDC
Ladokavdelningen S&U kurser.lth.se (Läro- och timplaner, kursplaner) Kursplanering på LTH

Anmälningsstatistik för LTH:s nybörjarprogram


Statistik över sökande LTH:s program (ej master)

Statistiken är hämtat från antagningssystemet som drivs av UHR (f.d. VHS). Statistiken uppdateras en gång per dygn (med reservation för vissa dagar då systemet är nere). Statistiken omfattar ansökningar t.o.m. midnatt för dagen före den har hämtats; det är alltså upp till en dags eftersläpning på statistiken. Normalt hämtas statistiken ca 06:55.

För varje sökalternativ visas hur många som sökt utbildningen i första hand (prio=1) och hur många som totalt har sökt utbildningen.

Jämförelsen sker alltid med samma datum åren före. Då det inte alltid är exakt samma datum som anmälan öppnar och stänger på, bör man vara lite försiktig att jämföra mellan åren, framför allt de närmsta dagarna efter öppningsdataum och före stängningsdatum.

Ljusgrå = Data hämtat någon dag i efterhand. Detta innebär att datat kan vara något för lågt, men troligtvis inte större fel än enstaka individer. Inträffar när källdatabasen (NyA Open) haft driftproblem.

Mörkgrå = Data hämtat lång tid i efterhand. Detta innebär att datat troligtvis är för lågt, men det går inte att säga hur mycket för lågt. Gäller för data för HT2013 och HT2014. Data för fr.o.m. HT2015 sparas i en lokal databas, så framöver kommer korrekt data att kunna visas.

Datum för statistik [<<]  2019-01-20   (jämfört med samma datum tidigare år). Visa statistik som jämför sista ordinarie anmälningsdag från olika år.

OBS! Sorteringsordningen på åren är ändrad from 2017-08-26. Sedan dess är senaste året längst till höger.

 HT2016HT2017HT2018 
Anmkod1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.ProgramkodBenämning
80008724966743989502 TGDATHögskoleingenjörsutbildning i datateknik
80009312372223542261 TGELTHögskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik
8002510575310370099686 TGBYAHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur
80026342282719617177 TGBYJHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik
80028282542125921266 TGBYVHögskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik
8003014547799361105397 TGBRABrandingenjörsutbildning
800355411343904799 TARIHCivilingenjörsutbildning i riskhantering
80040435178043815274882012 TAARKArkitektutbildning
80055993947825868231 TGIDEKandidatutbildning i industridesign
8008025913432121151168967 TZBASTekniskt basår
80100210928162817172843 TATFYCivilingenjörsutbildning i teknisk fysik
80101664457545191473 TATPICivilingenjörsutbildning i teknisk matematik
80102957037970699731 TAELTCivilingenjörsutbildning i elektroteknik
80104238116624312233021300 TADATCivilingenjörsutbildning i datateknik
80106515064349968549 TADICCivilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik
80108745346348651536 TATNACivilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap
80110201140820613551731252 TAMASCivilingenjörsutbildning i maskinteknik
8011110264890590108631 TAMADCivilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design
80120143849145853162806 TAVOVCivilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad
80122683857136569367 TALANCivilingenjörsutbildning i lantmäteri
80130644934453871563 TAKEMCivilingenjörsutbildning i kemiteknik
8013298778106840151884 TABTECivilingenjörsutbildning i bioteknik
80134897809768081696 TAMTECivilingenjörsutbildning i medicin och teknik
80140576220655020326062043 TAINECivilingenjörsutbildning i industriell ekonomi
80150994737541289432 TAEKOCivilingenjörsutbildning i ekosystemteknik
 
270196824018292681892Summa högskoleingenjörer
217412302204911847229312106Summa civilingenjörer (exkl riskhantering)
343618377315917063343717704Summa LTH

Tänk på att om rutorna ovan är mörkgrå, så har felet ackumulerats i summaraderna, som dock visas utan grå färg.


Samtliga anmälningar i hela landet

Som jämförelsematerial redovisas samtliga ansökningar (både program och kurser) till samtliga högskolor till och med angiven dag respektive år.

HT2016HT2017HT2018
1:a handTot.1:a handTot.1:a handTot.
428773222021042469121688994204462086716

För mer information, skicka e-post till: karim.andersson@kansli.lth.se.