Specialrapporter

Här samlas olika rapporter sammanställda på fler kurser.

Till din hjälp när du läser rapporterna rekommenderas Lathunden, som finns på dokmumentsidan.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2018-11-14
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@kansli.lth.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00