Slutrapport kursutvärdering, MTTN35

Basfakta

KursnamnFörpackningslogistik
KurskodMTTN35   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201617
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen22
Antal godkända/andel av registrerade     18 / 82 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens20 / 91 %
Antal män som svarat7
Antal kvinnor som svarat13
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    50 h
Övningar    100 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    50 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %1 5 %
70-100 %17 85 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+5635
Tydliga mål+3845
Förståelseinriktad examination+3145
Lämplig arbetsbelastning+955
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7050
Överlag är jag nöjd med den här kursen+7038
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 1 5 %
Neutrala (0) 0 0 %
Nöjda (>0) 19 95 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+70
Standardavvikelse (StdAvv)38
Män+71
Kvinnor+69
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+70
Standardavvikelse (StdAvv)50

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studenterna är nöjda med kursen. Gästföreläsningarna är väldigt uppskattade, bra med insyn i företag så att studenter redan nu får bild över vilka möjligheter och svårigheter som finns i verkligheten. Att få tillämpa sina kunskaper är också något som uppskattas.

Finns problem i informationsutbytet mellan lärare och studenter. Ny info kom ut kort innan deadline till exempel. Studenterna svårt att veta vad de ska förvänta sig av projektet och tentamen.

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.