Slutrapport kursutvärdering, MTTN50

Basfakta

KursnamnLivsmedels- och förpackningsinnovation, projekt
KurskodMTTN50   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201516
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen6
Antal godkända/andel av registrerade     6 / 100 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens6 / 100 %
Antal män som svarat1
Antal kvinnor som svarat5
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    20 h
Övningar    60 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    120 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %1 17 %
70-100 %5 83 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+6028
Tydliga mål+1744
Förståelseinriktad examination+5044
Lämplig arbetsbelastning+4349
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+9220
Överlag är jag nöjd med den här kursen+4238
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 2 33 %
Nöjda (>0) 4 67 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+42
Standardavvikelse (StdAvv)38
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+92
Standardavvikelse (StdAvv)20

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studenterna verkar generellt sett vara nöjda med kursen.
Kursen har gett nya perspektiv för studenterna om innovation i livsmedel och förpackningsindustrin.
Aktiviteterna såsom workshop i kursen har varit uppskattade liksom det fria flödet av idéer och tillgång på studiematerial.
Dock efterfrågas det lite mer struktur på kursen och det var inte alltid självklart vad som förväntades av studenterna. Uppföljning med feedback under projektets gång skulle kunna vara en lösning.
Alla staplar är väldigt positiva vilket är något att ta med sig och det tyder på att kursen har fungerat bra.

Kurslärarens kommenterer

Thank you for the valuable comments!
We are glad that there was a positive and open response to the "design thinking mindset" and innovation process that we had in the course. All the students, even though it was a small class, were motivated in tackling the innovation challenges. More importantly, it is reassuring to know that the students have reflected on the value of the course, and how important it is to have a different perspective of innovation from other approaches and methodologies.

There was a student that commented "I felt the extent of my learning was greater than the sum of the project we did." This is a very helpful insight and what we will try to improve next year is that the structure of the project deliverables should better reflect the learning outcomes expected from the student. For instance, we are proposing to divide the course examination into two parts: an individual, personal reflection paper and a group paper about the innovation project.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.