Slutrapport kursutvärdering, MTTN35

Basfakta

KursnamnFörpackningslogistik
KurskodMTTN35   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201516
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen36
Antal godkända/andel av registrerade     32 / 89 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens28 / 78 %
Antal män som svarat12
Antal kvinnor som svarat16
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    42 h
Övningar    28 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    40 h
Självstudietid    90 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %9 32 %
70-100 %15 54 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+4534
Tydliga mål+2535
Förståelseinriktad examination+5528
Lämplig arbetsbelastning+2136
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+5933
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5542
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 2 7 %
Neutrala (0) 2 7 %
Nöjda (>0) 24 86 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+55
Standardavvikelse (StdAvv)42
Män+75
Kvinnor+41
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+59
Standardavvikelse (StdAvv)33

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studenterna är nöjda med kursen Förpackningslogistik. PLE-projektet uppskattades så att man kunde implementera det man hade lärt sig och studenterna gillar att det var många gästföreläsningar med hög kvalitet. Att få jobba med ett riktigt case och riktiga företag var positivt.

Det hade dock uppskattats om företagen kunde ha samarbetat mer inför föreläsningarna då de ibland repeterade varandra. Studenterna önskar också att det ska vara tillåtet att skriva fler än 5000 ord på uppsatsen för att få med allt på ett bra sätt. Några artiklar anses vara för gamla och bör uppdateras. Tempot på föreläsningarna skulle även kunna höjas något och föreläsarna skulle kunna vara mer inspirerande. Vissa gästföreläsningar höll låg standard. Lite bättre struktur på administrationen önskas för att göra det tydligare vad som ska göras.

Kurslärarens kommenterer

I am glad to see a positive CEQ for the course, which has been the case for several years. The course seems to be appreciated and provide knowledge as intended. I will keep the basic structure and content of the course. In order to improve the course expectations of students and course tasks will be highlighted even more. The lectures seem to work well. Minor updates of current topics will be included. Further, the project get very nice comments and will be kept as is to a great extent. Some minor updates will be included. Particularly, sustainable considerations and evaluations will be addressed more. In the course a software called Cape Pack is used. The CEQ has revealed that students would like some more insights into this software. I will consider to add an additional task in Cape Pack. Another minor update regards a case that is used in the course called Logoplaste. The discussion points will be modified. Finally, I strive to have active learning during lectures, seminars and other course tasks. This will be developed further.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.