Slutrapport kursutvärdering, MTTN50

Basfakta

KursnamnLivsmedels- och förpackningsinnovation, projekt
KurskodMTTN50   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201415
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen11
Antal godkända/andel av registrerade     11 / 100 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens11 / 100 %
Antal män som svarat2
Antal kvinnor som svarat7
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    20 h
Övningar    60 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    120 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %0 0 %
70-100 %9 82 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+8617
Tydliga mål+4119
Förståelseinriktad examination+6430
Lämplig arbetsbelastning+3627
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7734
Överlag är jag nöjd med den här kursen+8225
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 0 0 %
Nöjda (>0) 11 100 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+82
Standardavvikelse (StdAvv)25
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+77
Standardavvikelse (StdAvv)34

Kommentarer

Studierådets kommentarer

I överlag är studenterna väldigt nöja med kursen. Men det finns alltid rum för förbättringar. Vissa önskar att det fanns mer tid för workshopsen och feedback möten. Dessutom tycker vissa att målet och temat på kursen ibland kändes lite otydligt och att tanken med logistik fokus och ''haung a packaging'' inte existera i den mån man förväntat av kursen.

Kurslärarens kommenterer

Thank you for the valuable comments! We are very happy that you were positive towards the process focus, and that you were motivated in tackling the difficult innovation challenges using the design thinking approach. You have tried a toolkit of methods and approaches, and it's great to see that you actually went beyond the classroom and applied them "out there" in real contexts. What we will improve for next year is to clarify the expectations for the project and the guidelines for both the final presentation and written report. Also, we will look at having more team coaching / supervision sessions where the students can discuss progress reports with the supervisors.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.