Slutrapport kursutvärdering, MTTN35

Basfakta

KursnamnFörpackningslogistik
KurskodMTTN35   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201415
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen46
Antal godkända/andel av registrerade     44 / 96 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens36 / 78 %
Antal män som svarat14
Antal kvinnor som svarat22
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    42 h
Övningar    28 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    40 h
Självstudietid    90 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %7 19 %
70-100 %26 72 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+3038
Tydliga mål+2239
Förståelseinriktad examination+4420
Lämplig arbetsbelastning+1735
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+3746
Överlag är jag nöjd med den här kursen+3953
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 4 11 %
Neutrala (0) 9 25 %
Nöjda (>0) 22 61 %
Har ej besvarat
frågan
1 3 %

Medelpoäng+39
Standardavvikelse (StdAvv)53
Män+43
Kvinnor+36
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+37
Standardavvikelse (StdAvv)46

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studenterna var nöjda med kursen och den har fungerat bra. Föreläsaren och gästföreläsarna var uppskattade av studenterna. Gästföreläsarna och att jobba med riktiga företag gav studenterna en mer verklighetsförankrad förståelse.
Den förbättring som efterfrågas av studenterna är ett bättre samarbete mellan kurserna så att schemat inte krockar. De hade även velat ha fler gruppdiskussioner.
Det upplevdes svårt att hitta företag att analysera på så kort tid.

The students were very pleased with the course. The lectures and the guest lectures were appreciated. The different aspect gave the students a deep understanding. The students ask for an improved cooperation between courses so that schedules won’t collide. Also for more group discussions. It was considered hard to find companies to analyze on short notice.

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.