Slutrapport kursutvärdering, MTTN35

Basfakta

KursnamnFörpackningslogistik
KurskodMTTN35   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201314
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen49
Antal godkända/andel av registrerade     32 / 65 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens33 / 67 %
Antal män som svarat18
Antal kvinnor som svarat15
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    42 h
Övningar    28 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    40 h
Självstudietid    90 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %1 3 %
30-70 %10 30 %
70-100 %22 67 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+4822
Tydliga mål+4321
Förståelseinriktad examination+4228
Lämplig arbetsbelastning+2437
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+5040
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5232
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 6 18 %
Nöjda (>0) 27 82 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+52
Standardavvikelse (StdAvv)32
Män+44
Kvinnor+60
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+50
Standardavvikelse (StdAvv)40

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kommentarer har ej inkommit före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

I am glad to see that the students seem to appreciate the course. All the question areas have very positive evaluations. The course evaluations for this course have a positive track record since several years back, but still changes are made annually as there is always room for improvements. The main changes made for 2013 were to include more lectures related to the theory of packaging logistics as this was indicated in the previous evaluation. Based on the current course evaluation and discussions with students, this seems to be positively perceived among the students. Thus, these lectures will be kept in the course next year. Furthermore, since the design and structure of the project and the feedback seminars are appreciated among the students this will also be kept with minor updates. Most students seem to rank the guest lecturers high, but there were a minor concern that they are slightly overlapping. Some overlaps are unavoidable, but I will clarify the instructions given to the guest lecturers in the next year. To develop the course further, I intend to make some activities more interactive. In particular, I aim to replace a traditional lecture with a real world case about packaging logistics (the course has many interactive activities including one case currently). Furthermore, there has been wishes from students to have more than one lecture related to a software called Cape Pack. I will consider adding a minor task to solve with Cape Pack, but then some other part of the course has to be reduced.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.