Slutrapport kursutvärdering, MTTN40

Basfakta

KursnamnFörpackningsteknik och utveckling
KurskodMTTN40   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201314
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen73
Antal godkända/andel av registrerade     60 / 82 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens61 / 84 %
Antal män som svarat23
Antal kvinnor som svarat37
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    40 h
Övningar    28 h
Laborationer    20 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    112 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %3 5 %
30-70 %13 21 %
70-100 %37 61 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+649
Tydliga mål-1357
Förståelseinriktad examination+2041
Lämplig arbetsbelastning+2245
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+2363
Överlag är jag nöjd med den här kursen+1365
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 18 30 %
Neutrala (0) 10 16 %
Nöjda (>0) 32 52 %
Har ej besvarat
frågan
1 2 %

Medelpoäng+13
Standardavvikelse (StdAvv)65
Män+2
Kvinnor+22
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+23
Standardavvikelse (StdAvv)63

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kommentarer har ej inkommit före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

- The evaluation clearly shows that the project work in collaboration with industry is the most important part of the course for the students. We will evaluate if we can increase the share of the project work on the total course grade.
- We will increase the interaction between supervisors and students to support the students more in fulfilling the requirements of the different project parts.
- Our ambition is to replace the 2 course books with 1 book and more research articles related to the different course topics.
- We will start each course part with an introduction lecture to give students an overview of that particular part.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Contrary to previous years the CEQ was filled in directly after the exam which frustrated some students. This might be the reason why the evaluation results were lower this year compared to the last years when the CEQ was filled in before the exam.