Slutrapport kursutvärdering, MTTN35

Basfakta

KursnamnFörpackningslogistik
KurskodMTTN35   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201213
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen37
Antal godkända/andel av registrerade     30 / 81 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens33 / 89 %
Antal män som svarat13
Antal kvinnor som svarat19
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    42 h
Övningar    28 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    40 h
Självstudietid    90 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %5 15 %
70-100 %25 76 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+2629
Tydliga mål+2233
Förståelseinriktad examination+3724
Lämplig arbetsbelastning+1638
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+4744
Överlag är jag nöjd med den här kursen+3843
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 3 9 %
Neutrala (0) 8 24 %
Nöjda (>0) 22 67 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+38
Standardavvikelse (StdAvv)43
Män+46
Kvinnor+32
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+47
Standardavvikelse (StdAvv)44

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Interesting course. Student thinks it would be good if the course gave them deeper knowledge in the subject since at the moment they think it is formed as an introductory course.
It was good that the guest speakers at the lectures showed real life cases. What can be improved here is the structure of their lectures, since the quality of the different guest speakers varies. Improvement here is needed.
The project gives the students valuable contacts with companies, which is appreciated. The guidelines for the project need to be clearer. The problem that exists with this project is the lack of time that occurs due to the varied contact with the companies. What might be a good idea to try is to do as they do in the course MTTN40 were they assign you a company in the beginning of the course so less time gets lost in the process to find a company that is willing. The regularly feedback on the project and the amount of presentation opportunities is good.
Hard to know what knowledge you are supposed to have on exam.
The study visit was nice.

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.