Slutrapport kursutvärdering, MTTN50

Basfakta

KursnamnLivsmedels- och förpackningsinnovation, projekt
KurskodMTTN50   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201213
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen7
Antal godkända/andel av registrerade     7 / 100 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens7 / 100 %
Antal män som svarat0
Antal kvinnor som svarat7
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    20 h
Övningar    60 h
Laborationer    0 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    120 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %0 0 %
70-100 %6 86 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+7223
Tydliga mål-442
Förståelseinriktad examination+7919
Lämplig arbetsbelastning+2114
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+8624
Överlag är jag nöjd med den här kursen+9319
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 0 0 %
Neutrala (0) 0 0 %
Nöjda (>0) 7 100 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+93
Standardavvikelse (StdAvv)19
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+86
Standardavvikelse (StdAvv)24

Kommentarer

Studierådets kommentarer

The best with this course was that it gave the students a new way of thinking. It had a good structure and great speakers.
The definition of the collaboration system can be changed, were one idea is to make it open to work with other LTH students and the FIPD students from both Naples and Paris.
It practiced teamwork skills, which was challenging and interesting. It would be good if to next time the group where divided in to more even numbers of students.
One problem that needs to be looked over is the discontinuity, which can be improved by having lessons more regularly.
The exercises and the feedback discussions made in class were good.
“this course will be highly valuable…”

Kurslärarens kommenterer

We are very happy that you were positive towards both the process focus and the way of teaching/interacting in class. We know that it is usually very challenging to engage in projects that are very open and unbounded, and we know that it is a fine line between "stepping outside the comfort zone" and "complete chaos". You have tried a toolkit of methods and approaches, and that is always useful. More importantly, though, we believe that you have gained the creative confidence to take on just about any project that your future employers throw at you.

We aim to continue with the immersive character of the class sessions, and to weave guest lectures/workshops into the various parts of the course. We will work on describing the learning outcomes more clearly, so you know about the expectations on your projects from the beginning.

When it comes to communication and flexibility regarding the transversal part of the project, this is definitely something that we need to discuss how we can improve for the upcoming year. We hope that we can also balance the size of the teams.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

I samband med kursavslut