Slutrapport kursutvärdering, MTTN40

Basfakta

KursnamnFörpackningsteknik och utveckling
KurskodMTTN40   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår201213
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga (MFIP)
Antal registrerade på kursen95
Antal godkända/andel av registrerade     89 / 94 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens86 / 91 %
Antal män som svarat39
Antal kvinnor som svarat45
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    40 h
Övningar    28 h
Laborationer    20 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    112 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %1 1 %
30-70 %14 16 %
70-100 %66 77 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+3031
Tydliga mål+1937
Förståelseinriktad examination+3929
Lämplig arbetsbelastning+2033
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+3357
Överlag är jag nöjd med den här kursen+4247
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 10 12 %
Neutrala (0) 13 15 %
Nöjda (>0) 63 73 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+42
Standardavvikelse (StdAvv)47
Män+31
Kvinnor+52
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+33
Standardavvikelse (StdAvv)57

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kommentarer har ej inkommit före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Denna uppgift har ej fyllts i.