Rapport för utvärdering av examensarbete - EIE920

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i industriell elektroteknik och automation
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1560%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 13%
Egna kontakter 4 27%
Genom en institution 8 53%
Annat 1 7%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 13 87%
Nej 1 7%
Ej svar 1 7%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 3 20%
Mycket relevant 12 80%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 13%
20-25 8 53%
> 25 5 33%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 7%
50 % 0 0%
75 % 3 20%
100 % 9 60%
Ej svar 2 13%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 13%
5-15 4 27%
15-25 5 33%
> 25 3 20%
Ej svar 1 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 73%
Mycket 4 27%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 20%
Mycket 11 73%
Ej svar 1 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 13%
Lite 10 67%
Mycket 3 20%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 13%
Mycket 12 80%
Ej svar 1 7%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 7%
Nöjd 5 33%
Mycket nöjd 9 60%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 7%
Ganska nöjd 6 40%
Nöjd 5 33%
Mycket nöjd 3 20%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 53%
Nöjd 4 27%
Mycket nöjd 3 20%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 13%
Nöjd 2 13%
Mycket nöjd 11 73%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 13%
Nöjd 4 27%
Mycket nöjd 9 60%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 7 47%
Mycket nöjd 5 33%
Ej svar 3 20%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 8 53%
Nej 4 27%
Ej svar 3 20%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 12 80%
Nej 1 7%
Kanske 2 13%
Ej svar 0 0%