Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2012/13
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens7070%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 9 13%
Egna kontakter 28 40%
Genom en institution 19 27%
Annat 12 17%
Ej svar 2 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 63 90%
Nej 5 7%
Ej svar 2 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 3%
Relevant 13 19%
Mycket relevant 53 76%
Ej svar 2 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 3%
15-20 16 23%
20-25 35 50%
> 25 16 23%
Ej svar 1 1%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 1%
75 % 16 23%
100 % 53 76%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 19 27%
5-15 33 47%
15-25 12 17%
> 25 3 4%
Ej svar 3 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 3%
Lite 21 30%
Mycket 47 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 13 19%
Mycket 55 79%
Ej svar 1 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 6%
Lite 28 40%
Mycket 38 54%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 1%
Lite 12 17%
Mycket 57 81%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 9%
Nöjd 28 40%
Mycket nöjd 35 50%
Ej svar 1 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 1%
Ganska nöjd 12 17%
Nöjd 32 46%
Mycket nöjd 24 34%
Ej svar 1 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 1%
Ganska nöjd 14 20%
Nöjd 39 56%
Mycket nöjd 16 23%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 1%
Ganska nöjd 5 7%
Nöjd 24 34%
Mycket nöjd 40 57%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 9%
Nöjd 40 57%
Mycket nöjd 23 33%
Ej svar 1 1%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 7 10%
Nöjd 29 41%
Mycket nöjd 25 36%
Ej svar 7 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 46 66%
Nej 17 24%
Ej svar 7 10%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 62 89%
Nej 4 6%
Kanske 3 4%
Ej svar 1 1%