Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2011/12
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens47358%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 41 9%
Egna kontakter 198 42%
Genom en institution 145 31%
Annat 73 15%
Ej svar 16 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 342 72%
Nej 123 26%
Ej svar 8 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 2 0%
Lite relevant 17 4%
Relevant 111 23%
Mycket relevant 336 71%
Ej svar 7 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 37 8%
15-20 90 19%
20-25 185 39%
> 25 149 32%
Ej svar 12 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 9 2%
50 % 25 5%
75 % 138 29%
100 % 292 62%
Ej svar 9 2%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 71 15%
5-15 206 44%
15-25 110 23%
> 25 65 14%
Ej svar 21 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 9 2%
Lite 158 33%
Mycket 301 64%
Ej svar 5 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 9 2%
Lite 107 23%
Mycket 350 74%
Ej svar 7 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 24 5%
Lite 207 44%
Mycket 239 51%
Ej svar 3 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 11 2%
Lite 120 25%
Mycket 338 71%
Ej svar 4 1%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 8 2%
Ganska nöjd 49 10%
Nöjd 197 42%
Mycket nöjd 217 46%
Ej svar 2 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 22 5%
Ganska nöjd 94 20%
Nöjd 197 42%
Mycket nöjd 157 33%
Ej svar 3 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 10 2%
Ganska nöjd 91 19%
Nöjd 197 42%
Mycket nöjd 134 28%
Ej svar 41 9%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 11 2%
Ganska nöjd 52 11%
Nöjd 203 43%
Mycket nöjd 205 43%
Ej svar 2 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 11 2%
Ganska nöjd 62 13%
Nöjd 224 47%
Mycket nöjd 170 36%
Ej svar 6 1%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 15 3%
Ganska nöjd 63 13%
Nöjd 196 41%
Mycket nöjd 162 34%
Ej svar 37 8%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 165 35%
Nej 273 58%
Ej svar 35 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 339 72%
Nej 31 7%
Kanske 61 13%
Ej svar 42 9%